Common Garments Quartet 25th Anniversary – November 11-12, 2023